Duurzaamheidsvallei

Duurzaamheidsvallei langs Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk
bestuur-duurzaamheidsvallei

Het bestuur van de Stichting Duurzaamheidsvallei. Van links naar rechts Henk Hoppenbrouwers, Henk de Kort, Nellie Raedts, Ralph Akkermans, Carel Brands (secretaris), Dré van Hal (penningmeester) en Paul Spapens (voorzitter). Op
de foto ontbreekt Joost Schretlen. 

Langs de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk (een afstand van vier kilometer) wordt een Duurzaamheidsvallei ingericht. Alles wat momenteel gaande is op het gebied van duurzaamheid kan langs dit riviertje worden beleefd. Concreet gaat het om energie, natuur, landbouw en cultuurhistorie. De plannen voorzien in een toeristische impuls voor Tilburg en Oisterwijk.

Voor het verwezenlijken van de Duurzaamheidsvallei is een stichting opgericht. De initiatiefnemers zijn inwoners van Berkel-Enschot, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Inwoners van tilburg zijn er nu ook bij betrokken. De groep inwoners vertegenwoordigt een breed spectrum aan organisaties, zoals de dorpsraad Berkel-Enschot, de buurtraad Heukelom, Oisterwijk 800 SPOT en WieKentKunst Moergestel. De Duurzaamheidsvallei sluit aan bij eerdere initiatieven van onder meer Armhoefse Akkers, Project Deltaplan voor het Landschap, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Moerenburg, Samen Groen Doen, Groen Boer en Doen en het Europese programma Rural Alliances.

De naam Duurzaamheidsvallei heeft twee betekenissen. Het stroomgebied van de Voorste Stroom (Op het grondgebied van Tilburg De Leij geheten) wordt gezien als een vallei. Maar vallei is ook een speelse verwijzing naar Silicon Valley. Deze regio bij San Francisco staat voor alles wat met moderne technologie te maken heeft. In dezelfde zin moet de Duurzaamheidsvallei een voorbeeld worden van duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. De duurzaamheidsvoorbeelden worden langs de Voorste Stroom gepresenteerd op een plezierige en educatieve manier die tevens een belevenis is voor regiobewoners en toeristen.

In een eerste fase worden alle plannen met het gebied die er zijn of die al zijn verwezenlijkt tot eenheid gebracht. Deze eerste fase moet eind 2014 klaar zijn. In de verwezenlijking van de eerste fase werkt de Stichting Duurzaamheidsvallei nauw samen met het Deltaplan voor het Landschap. Eind 2014 moet het mogelijk zijn om langs aaneengesloten wandel-, fiets- en ruiterpaden tussen Tilburg en Oisterwijk te recreëren. In deze fase realiseert het Deltaplan voor het Landschap zoveel mogelijk nieuwe beplanting. Het gebied krijgt uniforme informatieborden en bewegwijzering. Eind 2016 moet de tweede fase zijn voltooid. Dan zijn uiteenlopende duurzame voorbeelden gerealiseerd zoals het opwekken van energie uit water, wind- en zonne-energie, het terugbrengen van cultuurhistorische elementen, natuur en dergelijke.

De initiatiefgroep is een jaar geleden ontstaan. Er is veel werk verzet. De plannen zijn voor zover mogelijk getoetst op hun haalbaarheid en besproken met een scala aan partners, gebruikers, bewoners en gemeenten. De Duurzaamheidsvallei is nu in het stadium dat er mee naar buiten kan worden getreden. Op 17 februari 2014 werd een eerste informatiebijeenkomst gehouden. Deze werd bezocht door 121 belangstellenden.

Zie voor meer informatie http://duurzaamheidsvallei.inoisterwijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *